Sparring, coaching og rådgivning

Find overskud i uvisheden

Udfordring: Desto mere kompleks virkeligheden bliver, desto mere afvisende bliver vi over for kompleksiteten – og desto mere forsøger vi at distancere os fra den medfølgende uvished

At arbejde i en kompleks virkelighed kan være spændende og opløftende, men ofte også frustrerende. Det er helt normalt, når tvivlen og uvisheden er fremtrædende – og oplevelsen af kontrol begrænset. I vores coaching, sparring og rådgivning har vi derfor særligt fokus på de psykologiske perspektiver ved at arbejde i en virkelighed præget af tvivl og uvished.

Det gør vi bl.a. ved at skabe et fortroligt rum til at være med – og forstå – konkrete oplevelser, tanker og følelser samtidig med, at vi arbejder med at styrke den psykologiske fleksibilitet: evnen til at kunne tilpasse sine tanker, følelser og adfærd til ikke-kendte, uforudsigelige og foranderlige forhold.

Målsætningen er med andre ord at styrke den mentale formåen og modenhed til at kunne være i uvished. Til at kunne tage uvisheden på sig og hvile mere ubesværet i den i stedet for at kæmpe med den, flygte fra den eller blive overmandet af den.