det ukontrollerbare

K.

”Den henrevne og den druknende – begge løfter de armene. Den første udtrykker forening med, den anden uoverensstemmelse med elementerne” (Franz Kafka, Aforismer og andre efterladte skrifter)

K. er et menneske som dig selv. K. er også leder, og blev introduceret i forbindelse med bogen ”UVIS – ledelse mellem kaos og kontrol”, hvor vi fulgte K. i sit forsøg på at tage livtag med uvisheden i sit lederskab – og i livet generelt.

På ”K.” kan du opleve personlige nedslagspunkter og observationer af den kompleksitet, vi alle er en del af til daglig. Observationer, der som regel åbner op for flere spørgsmål end de besvarer: ”Hvad sker der her?”, ”Hvad er meningen?” .

Således er ”K”. også stedet, hvor det er helt ok at være tvivlende og uafklaret – og både udtrykke forening med såvel som uoverensstemmelse med den verden, vi lever i.

Åhhh – smagen af Limfjordens blæst

Endnu en aften på 55’th

Mon der nogensinde kommer valnødder igen?

Hide and seek

Må huske på min behørige langsommelighed…

Kompleksitet i levende live

Forbundet og afhængig.