Fingeren på det vigtige

rådgivning

En gang imellem kan det være rart at få andre øjne på ens virkelighed. Ikke fordi de øjne nødvendigvis er meget klogere, men fordi de ser noget andet. Ser nye muligheder.

 

Med vores mangeårige erfaringer fra ledelse og psykologi yder vi rådgivning med solid indsigt i områder, der har stor betydning for lederes, teams og organisationers evne til at tilpasse sig en foranderlig og kompleks virkelighed. Vores rådgivning foregår som individuel sparring og/eller teamsparring – ofte med udgangspunkt i konkrete observationer fra jeres praksis.

 

Vores tilgang:

Vi er …

·      Mere coachende end ”ved bedst”

·      Mere udfordrende end snakken-efter-munden

·      Mere i jeres kontekst end i vores egne opskrifter

·      Mere menneske end metode, mere dialog end diagram

 

Læs mere om vores fokusområder nedenfor.

 

INTO THE GREY

Agil organisation

En omstilling til for alvor at være en agil organisation eller et agilt team er andet end nye processer, fladere hierarkier og andre arbejdsformer. Om end de naturligvis kan være understøttende faktorer. Men metoder gør det aldrig i sig selv. Den agile organisation eller det agile team opstår først, når de mennesker, der udgør dem, er agile – agile i deres mindset, i deres overbevisninger og i deres handlinger. Men hvordan skaber I de rette rammer for, at det kan udfolde sig? Hvad kræver det af ledelse? Hvad kan I bygge videre på i jeres specifikke kontekst, som understøtter den bevægelse mod det agile? Hvor spænder I ben for jer selv?

Læs mere

INTO THE GREY

Psykologisk tryghed

Hvordan er kulturen i jeres virksomhed? Har I opbygget den psykologiske tryghed til at foretage ærlige og troværdige rapporteringer og tale åbent om fejl, tvivl, stille spørgsmål, drøfte uenigheder eller bringe nye idéer på banen? Hvis ikke, er I på den. Særligt i en foranderlig verden, hvor I betræder uudforsket territorium oftere og oftere. Vi arbejder sammen med jer om at forstå jeres nuværende udgangspunkt for at styrke og opbygge psykologisk tryghed i organisationen. Vi rådgiver om, hvordan man ledelsesmæssigt kan arbejde med psykologisk tryghed i praksis, fx. ved at sætte rammen, invitere til deltagelse og afstigmatisere fejl.

 

Læs mere

INTO THE GREY

Ledelse og VUCA

Der er megen snak om, at vi i dag lever i en VUCA-verden. Det vil sige en volatil, uvis, kompleks og tvetydig verden, hvor svarene ikke er givet på forhånd, og hvor man som leder ofte er tvunget til at handle på ufuldstændigt vidensgrundlag. Det kræver noget af lederen at begå sig effektivt i den virkelighed. Rent psykologisk skal man kunne tage uvisheden på sig, være i den i stedet for at forsøge at udviske den som det første. Rent handlingsmæssigt skal man kunne acceptere en mere eksperimenterende og udforskende fremfærd. Gennem sparring og observationer styrker vi lederes og ledergruppers evner til at lykkes i en VUCA-verden.

Læs mere

INTO THE GREY

Organisationsforandringer og det uforudsigelige

Organisationsforandringer rummer som regel både det forudsigelige og det uforudsigelige. Det sidste er selvsagt det sværeste. Gennem vores rådgivning sætter vi derfor fingeren på de sider af jeres organisationsforandring, der er afgørende for at lykkes, men som ikke lader sig fikse på forhånd gennem planlægning og analyse. En organisationsforandring handler således også om relationer mellem mennesker, deres fælles adfærd og deres løbende meningsskabelse. Noget, der ikke lader sig forandre ud fra opskrifter, og aspekter af forandringen, hvor man ofte kan løbe panden mod en mur. Så hvordan undgår I, at det sker for jer?

Læs mere

INTO THE GREY

Bedre beslutninger i ledergruppen

I sidder rundt om mødebordet og skal træffe vigtige beslutninger – igen. Men det er, som om I ikke får forløst jeres fulde potentiale – og ofte falder jeres beslutninger uheldigt ud efterfølgende. Så spørgsmålet er, hvordan I kan styrke jeres evne til at træffe bedre beslutninger i ledergruppen – særligt når I skal tackle komplekse problemstillinger? Vi rådgiver jer omkring sammensætning af teams, så I opnår en stærk diversitet at sætte i spil omkring mødebordet. Vi træner jer i, hvordan I kan arbejde effektfuldt med forskellige perspektiver og uenighed for at skabe stærkere beslutninger. Vi hjælper jer med identifikation – og forståelse af – hvilke kritiske beslutninger der typisk udgør en central og tilbagevendende del af jeres arbejde. Og vi observerer og giver direkte feedback på jeres nuværende mødepraksis.

Læs mere