Loftslampe i lilla skær

Fingeren på det vigtige

Få sparring & rådgivning

En gang imellem kan det være rart at få andre øjne på ens virkelighed. Ikke fordi de øjne nødvendigvis er meget klogere, men fordi de ser noget andet. Ser nye muligheder.

 

Med vores mangeårige erfaringer fra ledelse og psykologi yder vi rådgivning med solid indsigt i områder, der har stor betydning for lederes, teams og organisationers evne til at tilpasse sig en foranderlig og kompleks virkelighed. Vores rådgivning foregår som individuel sparring og/eller teamsparring – ofte med udgangspunkt i konkrete observationer fra jeres praksis.

 

Vores tilgang:

Vi er …

·      Mere coachende end ”ved bedst”

·      Mere udfordrende end snakken-efter-munden

·      Mere i jeres kontekst end i vores egne opskrifter

·      Mere menneske end metode, mere dialog end diagram

 

Læs mere om vores fokusområder nedenfor.

 

INTO THE GREY

Strategier og udviklingsprocesser 

En dynamisk og foranderlig virkelighed kalder på en ny tilgang til mange strategier og udviklingsprocesser. Ellers slår de fejl. 

Ofte er årsagen dog ikke dårlig planlægning eller manglende indhentning af viden. Det skyldes derimod, at man i for høj grad har forsøgt at forudsige vejen frem på forhånd. Man har for nagelfaste antagelser om, hvad der kan forudsiges. Og det skaber både spild og ineffektivitet.

Vi yder derfor sparring og rådgivning ifm. udarbejdelsen og eksekveringen af strategier samt planlægning og eksekvering af organisatoriske udviklingsprocesser. Vi udfordrer forestillingen om, hvad der kan forudsiges i jeres strategi eller udviklingsproces – ligesom vi naturligvis arbejder med, hvad I kan gøre i stedet.  

Læs mere

INTO THE GREY

Bedre beslutninger i ledergruppen

I sidder rundt om mødebordet og skal træffe vigtige beslutninger – igen. Men det er, som om I ikke får forløst jeres fulde potentiale – og ofte falder jeres beslutninger uheldigt ud efterfølgende. Så spørgsmålet er, hvordan I kan styrke jeres evne til at træffe bedre beslutninger i ledergruppen – særligt når I skal tackle komplekse problemstillinger? Vi rådgiver jer omkring sammensætning af teams, så I opnår en stærk diversitet at sætte i spil omkring mødebordet. Vi træner jer i, hvordan I kan arbejde effektfuldt med forskellige perspektiver og uenighed for at skabe stærkere beslutninger. Vi hjælper jer med identifikation – og forståelse af – hvilke kritiske beslutninger der typisk udgør en central og tilbagevendende del af jeres arbejde. Og vi observerer og giver direkte feedback på jeres nuværende mødepraksis.

Læs mere

INTO THE GREY

Risikohåndtering og resiliens

Hvor typisk risikohåndtering handler om at forudse, hvad der kan gå galt – og se på sandsynlighed og konsekvens, så handler risikohåndtering i det uforudsigelige om at forvente det uventede.  Hvilket man selvsagt ikke kan regne ud, hvad er. Der er brug for at forstå risikohåndtering som det at skabe ny viden om, hvad der kan fungere fremadrettet. Og det gør man kun gennem handling.

Samtidig er risikohåndtering tæt koblet til den organisatoriske resiliens. Det er evnen til at komme igen, også når noget ikke gik som ventet. Det er evnen til at absorbere fejl og fejlslagne forsøg – skabe læring og viden ud af det, og derefter tilpasse sig og bevæge sig videre. Ofte spænder teams og organisationer dog ben for sig selv ift. netop den type risikohåndtering og resiliens ved i forhøj grad at forlade sig på analyse og eksisterende viden frem for handling, læring og ny viden. Det er ikke alene uhensigtsmæssigt, det er decideret hæmmende for at kunne agere effektivt i en foranderlig virkelighed. 

Læs mere

INTO THE GREY

Psykologisk tryghed

Hvordan er kulturen i jeres virksomhed? Har I opbygget den psykologiske tryghed til at foretage ærlige og troværdige rapporteringer og tale åbent om fejl, tvivl, stille spørgsmål, drøfte uenigheder eller bringe nye idéer på banen? Hvis ikke, er I på den. Særligt i en foranderlig verden, hvor I betræder uudforsket territorium oftere og oftere. Vi arbejder sammen med jer om at forstå jeres nuværende udgangspunkt for at styrke og opbygge psykologisk tryghed i organisationen. Vi rådgiver om, hvordan man ledelsesmæssigt kan arbejde med psykologisk tryghed i praksis, fx. ved at sætte rammen, invitere til deltagelse og afstigmatisere fejl.

 

Læs mere