Jacob Christoffer Pedersen og Thomas Rosenberg - INTO THE GREY

Kort og godt

Om os

Hvem er personerne bag INTO THE GREY? Hvorfor eksisterer INTO THE GREY?  Og hvorfor vælge at samarbejde med os? Svarene finder du her. 

Personerne bag

Hvem er vi?

Jacob Christoffer Pedersen

Grundlægger, forfatter og far

Jeg har stået i det selv. Som mangeårig leder i både dansk og nordisk direktion har jeg gang på gang forsøgt at forudsige og få kontrol med fremtiden. Som regel uden held. For virkeligheden modsætter sig det konstant. 

I mit arbejde med ledere, team og organisationer er særligt ét spørgsmål derfor afgørende: Hvis ikke kontrol, planer og stringente processer, hvad så? 

Altsammen ud fra en grundlæggende filosofi: Kun den, der kan holde nuancerne, kan holde livet. Også det organisatoriske.

Læs mere

Thomas Rosenberg

Grundlægger, psykolog og forfatter

Jeg tror på teamwork. I at få mennesker til at samarbejde. Og ofte på radikalt nye måder. Jeg understøtter stærke og tillidsfulde relationer, så det bliver muligt at samarbejde og skabe resultater selv når man befinder sig i situationer uden fast grund under fødderne.

Overbevist om, at en overdreven søgning mod tryghed, kontrol og forudsigelighed gør os sårbare og ufleksible i mødet med en foranderlig og uvis verden. Vi skal i stedet arbejde på vores “uforudsete parathed”.

Læs mere

Hvordan kom vi hertil?

VORES HISTORIE

INTO THE GREY blev etableret i sommeren 2021 af Jacob Christoffer Pedersen og Thomas Rosenberg i kølvandet på samarbejdet om bogen ”UVIS – ledelse mellem kaos og kontrol” og den globale pandemi Covid-19.

Forud for det havde en tilfældig korrespondance på LinkedIn i 2016 ført til afholdelse af et fælles morgenmøde i Kødbyen om social kompleksitet, uforudsigelighed og verdens iboende foranderlighed.

Herfra tog samarbejdet fart med den fælles passion for kompleksitetens – og dens medfølgende uvisheds –  uregerlige muligheder, som det altoverskyggende omdrejningspunkt.

Læs mere

Hvad ligger der i et navn?

VORES NAVN

Hvis kompleksitet og uvished har en farve, er den for os grå. Ikke fordi den er kedelig – tværtimod – men fordi den befinder sig halvvejs mellem orden og kaos. Mellem det fuldt oplyste og et kulsort mørke. Lidt ligesom de grå skygger, der spiller en central rolle i anekdoten om den fulde mand, der en sen nattetime leder efter noget under lyset fra en gadelygte.

En politibetjent kommer tilfældigt forbi og spørger manden, hvad han leder efter. ’Mine nøgler,’ lyder svaret. Politibetjenten beslutter sig for at hjælpe ham, og de le­der sammen i noget tid uden held. Til sidst spørger politibetjenten, om manden er sikker på, at det var her, han tabte nøglerne. ’Nej, jeg tabte dem derovre’, svarer han og peger over mod en skyggefuld gyde. ’Men hvorfor i alverden leder du så efter dem her!?’ vil politibetjenten vide. Den berusede mand svarer prompte: ’Fordi her er  der meget mere lys.

Vi træder ind i skyggerne for dér at søge svar på de udfordringer, der for alvor betyder noget.

Læs mere

Hvad tror vi på?

VORES FILOSOFI

“Der ville være orden, hvis det ikke var muligt at alt kan ske”, sagde et klogt menneske engang. Efter forandring kommer forandring, og der er intet mystisk i det.

Vi tror på, at ligesom for meget kaos og uorden kan føre til angst og lammelse, kan en overdreven søgning mod tryghed, kontrol og orden munde ud i negative, utilsigtede konsekvenser som øget sårbarhed og manglende fleksibilitet i mødet med en foranderlig verden.

I INTO THE GREY slår vi derfor et slag for det ukontrollerbare, da det egentlige liv og alle betydningsfulde erfaringer opstår i mødet med det, der ikke kan kontrolleres i klassisk forstand. Forvent det uventede.

Læs mere

Hvad vil vi?

VORES AMBITION

Vores ambition er at hjælpe ledere og organisationer med at tilpasse sig en dynamisk virkelighed. En virkelighed, hvor man i langt højere grad må evne at tage uvisheden på sig, hvis man vil være i stand til at handle effektfuldt.

Den ambition har vi, ikke alene fordi vi er overbeviste om, at det vil skabe mere effektive og innovative organisationer. Det vil også gøre dem mere menneskeligt bæredygtige. 

Læs mere

Forvent noget

Hvorfor vælge os?

Vi er modige

Vi tør stille de udfordrende spørgsmål, der rokker ved jeres status quo.

Vi er ambitiøse

Vi vil ikke bare være der. Vi vil gøre en forskel, der kan mærkes, opleves, måles, føles, fortælles ....

Vi har erfaringen

Vi er det, vi prædiker. Vi forbereder os altid minutiøst - men resten beror på vores store erfaring med at navigere i kompleksitet og uvished.

Vi tænker lidt skævt

Virkeligheden er aldrig bare lige ud ad landevejen. Heller ikke jeres. Derfor opstår løsningerne tit ude på sidesporene, hvis blot man tør vove sig derud. Det gør vi.

Vi er helt menneskelige

Vi gemmer os ikke bag abstrakte koncepter eller modeller. Vi involverer os fuldt ud og har altid fokus på relationer frem for procedurer.