Jacob Christoffer Pedersen og Thomas Rosenberg - INTO THE GREY

kort og godt

om os

Hvorfor eksisterer INTO THE GREY? Hvem er vi? Og hvorfor vælge at samarbejde med os? Svarene finder du her. 

Hvordan kom vi hertil?

VORES historie

INTO THE GREY blev etableret i sommeren 2021 af Jacob Christoffer Pedersen og Thomas Rosenberg i kølvandet på samarbejdet om bogen ”UVIS – ledelse mellem kaos og kontrol” og den globale pandemi Covid-19. Forud for det havde en tilfældig korrespondance på LinkedIn i 2016 ført til afholdelse af et fælles morgenmøde i Kødbyen om social kompleksitet, og med budskabet: ”Hvis folk er for trygge, sker der ikke en skid!”. Herfra tog samarbejdet fart med den fælles passion for kompleksitetens – og dens medfølgende uvisheds –  uregerlige muligheder, som det altoverskyggende omdrejningspunkt.

Rent formelt er INTO THE GREY et samarbejde mellem konsulenthusene HR7 og Incento, hvor Thomas og Jacob er partnere og har trådt deres konsulentsko de seneste år.

Læs mere

Hvad ligger der i et navn?

VORES NAVN

Hvis kompleksitet og uvished har en farve, er den for os grå. Ikke fordi den er kedelig – tværtimod – men fordi den befinder sig halvvejs mellem orden og kaos. Mellem det fuldt oplyste og et kulsort mørke. Lidt ligesom de grå skygger, der spiller en central rolle i anekdoten om den fulde mand, der en sen nattetime leder efter noget under lyset fra en gadelygte.

En politibetjent kommer tilfældigt forbi og spørger manden, hvad han leder efter. ’Mine nøgler,’ lyder svaret. Politibetjenten beslutter sig for at hjælpe ham, og de le­der sammen i noget tid uden held. Til sidst spørger politibetjenten, om manden er sikker på, at det var her, han tabte nøglerne. ’Nej, jeg tabte dem derovre’, svarer han og peger over mod en skyggefuld gyde. ’Men hvorfor i alverden leder du så efter dem her!?’ vil politibetjenten vide. Den berusede mand svarer prompte: ’Fordi her er  der meget mere lys.

Vi træder ind i skyggerne for dér at søge svar på de udfordringer, der for alvor betyder noget.

Læs mere

Hvad tror vi på?

VORES FILOSOFI

Vi tror på, at virkeligheden og dermed organisationer er vævet sammen af både vished og uvished.  Hvor svarene nogle gange findes på forhånd, mens de andre gange forsvinder i havet af mulige påvirkninger og interaktion.  Derfor kan man ikke begå sig effektivt i organisationer, hvis man ensidigt anvender tilgange og opfattelser, der kun egner sig til den ene udgave af virkeligheden.

Når vi i INTO THE GREY retter vores fokus mod den uvished, ledere og organisationer ofte er underkastet, er det derfor ikke for at sige, at intet kan kontrolleres eller forudsiges. Det er blot en overbevisning om, at hvis man for alvor skal styrke organisationer og virksomheder, er det i det  uvisse og det komplekse – og vores evne til at være i og navigere i det – at der er noget at hente. Tænk:  Hvad nu, hvis man inden coronapandemien havde klædt sig selv på til, at noget uventet kan og vil ske?  Vi ved ikke nødvendigvis hvad, men noget. Og ikke opfattede det som noget negativt, men som blot som én af livets simple realiteter. 

Læs mere

Hvad vil vi?

VORES AMBITION

Vores ambition er at hjælpe ledere og organisationer med at tilpasse sig en kompleks virkelighed, En virkelighed, hvor man i langt højere grad må evne at tage uvisheden på sig, hvis man vil være i stand til at handle effektfuldt på den anden side af kontrol, orden og forudsigelighed.

Den ambition har vi, ikke alene fordi vi er overbeviste om, at det vil skabe mere effektive og innovative organisationer. Det vil også gøre dem mere menneskeligt bæredygtige. 

Læs mere
personerne bag

hvem er vi?

Jacob Christoffer Pedersen

grundlægger og konsulent

thomas rosenberg

grundlægger og konsulent

forvent noget

hvorfor vælge os?

Vi er modige

Vi tør stille de udfordrende spørgsmål, der rokker ved jeres status quo.

vi er ambitiøse

Vi vil ikke bare være der. Vi vil gøre en forskel, der kan mærkes, opleves, måles, føles, fortælles ....

Vi har erfaringen

Vi er det, vi prædiker. Vi forbereder os altid minutiøst - men resten beror på vores store erfaring med at navigere i kompleksitet og uvished.

Vi tænker lidt skævt

Virkeligheden er aldrig bare lige ud ad landevejen. Heller ikke jeres. Derfor opstår løsningerne tit ude på sidesporene, hvis blot man tør vove sig derud. Det gør vi.

Vi er helt menneskelige

Vi gemmer os ikke bag abstrakte koncepter eller modeller. Vi involverer os fuldt ud, og har altid fokus på relationer frem for procedurer.