Gadelampe i grønt skær

Facilitering, workshopper og kurser

Styrk jeres komptencer

Hvis man skal kunne agere behændigt og effektivt i en virkelighed præget af uvished og foranderlighed er det nødvendigt at styrke sin psykologiske og  “håndværksmæssige” formåen.   Læs nedenfor, hvordan vi arbejder med det enten som facilitering, workshops eller lederudviklingsforløb.

Facilitering og workshopper

En ledelsesramme

Vores udgangspunkt for at arbejde med lederteams og organisationer er visualiseret i nedenstående ramme. Hvordan vi bringer de enkelte aspekter i spil, beror altid på en forståelse af de specifikke behov og den konkrete kontekst. 

Klik på boksene under rammen for at læse mere om de enkelte elementer.

Lederudvikling og procesfacilitering

(Kursusforløb)

Lederudvikling: Ledelse i kompleksitet

At skulle håndtere uforudsigelighed og uvished som leder er ikke noget nyt. Men det er nyt, at det nu ofte er en helt afgørende præmis for overhovedet at kunne bedrive ledelse og skabe værdifulde resultater. Det er så at sige blevet forudsigeligt, at noget uventet kan og vil ske. 

Den virkelighed tilføjer nye nødvendige kompetencer til lederopgaven. Improvisation bliver ligeså vigtig som planlægning. En eksperimenterende evne bliver ligeså vigtig som at tilrettelægge sporene på forhånd. Meningsskabelse og refleksion bliver ligeså vigtig som at kunne levere tydelig kommunikation. 

På vores lederkurser sætter vi fokus på at træne disse supplerende kompetencer. 

På vores forløb vil man typisk opleve at få greb og metoder til at:

  • Undgå at lade sig lamme af uvished og kompleksitet
  • Kunne forstå sin lokale kompleksitet
  • Sætte fokus på den løbende meningsskabelse
  • Tillægge sig en velovervejet eksperimenterende tilgang
  • Slippe kontrollen og få adgang til levende samtaler 
  • Bruge det uformelle rum til at binde teams og organisationer sammen på nye og agile måder

Vi sammensætter altid de specifikke forløb ud fra jeres lokale behov. Læs mere om, hvordan vi har arbejdet med ledelse i kompleksitet hos DSV samt hos Svendborg Kommune og Aarhus Kommune.

Læs mere

Facilitering på kompleksitetens præmisser

Mange har nok alle prøvet det: at være med i eller stå for møder eller udviklingsprocesser, der synes uden engageret dynamik. Eller hvor man står med en fornemmelse af at have mistet grebet og været indfanget i dynamikkerne. Det er de samme, der taler, og de samme idéer, der kommer på banen. Videndelingen eller udviklingen udebliver. Det er, som om man er fanget i faste mønstre og autopilot.

Én måde at forsøge at imødegå denne udfordring på er gennem de faciliteringsmetoder, man anvender. På dette stærkt praksisrettede og intensive kursus vil du derfor kunne lære og træne nye metoder, du kan bringe i spil i en række forskellige sammenhænge i dit arbejde ude i din organisation. Det er alle metoder, der er nemme at gå til, ikke kræver voldsomt megen tid og som kan engagere og motivere deltagerne positivt. Og så er det metoder, der bygger på en grundlæggende forståelse af grupper som komplekse og interagerende systemer, som ikke blot kan styres bestemte steder hen.

Se et eksempel på 2-dages-kursus her.

Eller læs om, hvordan vi træner facilitering ifm. innovation hos DJØF. 

Læs mere