organisationsudvikling med en kompleksitetstilgang

udvikl jeres organisation

I organisatoriske udviklingsprocesser bruger man ofte megen tid på at designe en ønsket fremtidig tilstand og derpå planlægge, hvordan man forestiller sig at komme derhen. Og for lidt tid på at skabe en forståelse af, hvor man rent faktisk er, og hvad det rummer af potentiale i forhold til at komme i en ønsket retning. 

Det tager vi konsekvensen af i vores tilgang.   Vi tror således ikke, at man  kan designe sig vejen til et slutmål i organisationer – som de komplekse sociale systemer de er.  I stedet sætter vi   fokus  på  at skabe en dybere forståelse af den kompleksitet, udviklingen skal foregå i.  For det udgangspunkt rummer jeres potentiale og jeres udfordringer, og vil være med til løbende at forme udviklingen.  

Vi tror på, at vi på den måde er med til at skabe mere bæredygtige og menneskelige forandringsprocesser.  

kulturindsigt og meningsskabelse

Har I for alvor en dyb forståelse for jeres egen kontekst og jeres egen kultur? Hvad er eksempelvis opfattelsen af ledelse hos jer, eller hvad med fortællingen om den gode kundepleje? Og hvilken betydning har det for den udvikling, I gerne ser ske?

Gennem medarbejderes og kunders/borgeres hverdagsfortællinger skaber vi en indsigt, der ikke beror på eksterne analyser, men på folks egne, subjektive opfattelser af den virkelighed, de er en del af. En opfattelse, der altid vil have betydning for den måde, de handler på. 

Med den tilgang er det også muligt at spotte adfærdsmæssige mønstre; få inspiration til helt konkrete handlinger, I kan gøre for at bevæge jer i en ønsket retning; og I kan få uventet viden om de opfattelser af virkeligheden, der betyder noget for jeres succes.

Helt specifik anvender vi metoderne SenseMaker (ved store mængder fortællinger) eller Participatory Narrative Inquiry – PNI (ved mindre mængder fortællinger). Begge metoder er en måde at indsamle fortællinger på og lade folk selv tolke betydningen af dem. Det gør vi ud fra et grundprincip om at forsøge at påvirke tolkningsprocessen mindst muligt.

Nysgerrig efter mere? Så kan  man læse mere om, hvordan vi har anvendt PNI-metoden i en konkret case hos AsylSyd, samt om hvordan en SenseMaker-proces typisk ser ud

Læs mere

De små forsøgs vej til udvikling

Det er anerkendt viden og evidens blandt kompleksitetsforskere -og -praktikere verden over, at man ikke kan designe vejen gennem et socialt system, eksempelvis organisationer. Så hvis man ønsker  en ny ledelseskultur eller en ny samarbejdskultur, er det omsonst at planlægge sig til den. Man må gøre noget andet.: Handle sig til det.

 Det skal dog ikke ske på hverken  må og få eller  med voldsomme indgreb, der ofte ødelægger mere, end de gavner.  Vi hjælper derfor – ofte med udgangspunkt i indsigterne fra SenseMaker / PNI deep dives  – ledere og organisationer med at udvikle såkaldte safe-to-fail-porteføljer. Det er små forsøg, der kan gøre jer klogere på, hvad der kan virke i jeres kontekst og hvorfor. Og hvis de skulle vise sig fejlslagne, så sker der ikke en katastrofe ved det.

Så frem for at forsøge at skabe meningen på forhånd, accepterer man, at den mening langsomt vil forme sig, efterhånden som man begynder at handle.  Det er vigtigt at understrege, at den form for handling kræver stærk forberedelse og et løbende fokus på refleksion og meningsskabelse

Læs mere

facilitering af organisatoriske processer

Vi faciliterer såvel korte som længere organisatoriske processer. Enten som opfølgning på det, der kommer ud af et SenseMaker/PNI  deep dive, eller i forbindelse med andre typer af organisatoriske udviklingsprocesser. Her anvender vi metoder, der egner sig  til komplekse processer,  med en forståelse af vores opgave som det at skabe indsigter,  mening og grobund for nye handlinger. 

Vi er især inspireret af tilgange fra David Snowdens Cognitive Edge, Liberating Structures samt Gary Klein.   Vi udvikler altid de konkrete forløb ud fra en dialog med jer for på den måde at skabe en forståelse for den kontekst, vi skal agere i.  Vi tror således ikke på en copy-paste-tilgang. Hver ny opgave handler derfor for os ikke blot om at udvikle og skabe indsigt hos jer, men også om selv at udvikle os og vores tilgang.

I vores facilitering tager vi også ofte udgangspunkt i de eksisterende fortællinger i organisationen i form af eksempelvis fortællecirkler i kombination med fokusgrupper. Det kan man læse mere om i denne case fra Grundfos.

Ud over selv at facilitere træner vi også  blandt andre interne konsulenter til at kunne bringe disse metoder i spil i egen kontekst. Læs mere om det her.

Læs mere