organisationsudvikling med en kompleksitetstilgang

udvikl jeres organisation

I organisatoriske udviklingsprocesser bruger man ofte megen tid på at designe en ønsket fremtidig tilstand og derpå planlægge, hvordan man forestiller sig at komme derhen. Og for lidt tid på at skabe en forståelse af, hvor man rent faktisk er, og hvad det rummer af potentiale i forhold til at komme i en ønsket retning. 

Det tager vi konsekvensen af i vores tilgang.   Vi tror således ikke, at man  kan designe sig vejen til et slutmål i organisationer – som de komplekse sociale systemer de er.  I stedet sætter vi   fokus  på  at skabe en dybere forståelse af den kompleksitet, udviklingen skal foregå i.  For det udgangspunkt rummer jeres potentiale og jeres udfordringer, og vil være med til løbende at forme udviklingen.  

Vi tror på, at vi på den måde er med til at skabe mere bæredygtige og menneskelige forandringsprocesser.  

Udgangspunktet for jeres organisationsforandring

Har I for alvor en dyb forståelse for jeres egen kontekst og jeres egen kultur? Hvad er eksempelvis opfattelsen af ledelse hos jer, eller hvad med fortællingen om den gode kundepleje? Og hvilken betydning har det for den udvikling, I gerne ser ske?

Succesfuld organisationsudvikling tager altid udgangspunkt i den lokale kontekst, hvor forandringen skal ske. For den kontekst vil være med til at forme, hvad der løbende sker, ligesom det er i dén, at mulighederne og forhindringerne findes.

Gennem medarbejderes og kunders/borgeres hverdagsfortællinger skaber vi en uvurderlig indsigt i netop jeres lokale kontekst. Det sætter jer i stand til at handle mere tro mod virkeligheden og til at navigere i den uundgåelige kompleksitet, der altid vil være et vilkår i forandringer.

Med den forståelse og tilgang er det også muligt at spotte adfærdsmæssige mønstre; få inspiration til helt konkrete handlinger, I kan gøre for at bevæge jer i en ønsket retning; og I kan få uventet viden om de opfattelser af virkeligheden, der betyder noget for jeres succes.

Helt specifik anvender vi metoderne SenseMaker (ved store mængder fortællinger) eller Participatory Narrative Inquiry – PNI (ved mindre mængder fortællinger). Begge metoder er en måde at indsamle fortællinger på og lade folk selv tolke betydningen af dem. Det gør vi ud fra et grundprincip om at forsøge at påvirke tolkningsprocessen mindst muligt.

Nysgerrig efter mere? Så kan  man læse mere om, hvordan vi har anvendt PNI-metoden i en konkret case hos AsylSyd, og SenseMaker®-metoden i en konkret case hos Danfoss Drives.

Man kan også læse en uddybende beskrivelse af SenseMaker@-tilgangen her.

Læs mere

facilitering af organisatoriske processer

Vi faciliterer såvel korte som længere organisatoriske processer. Enten som opfølgning på det, der kommer ud af et SenseMaker/PNI  deep dive, eller i forbindelse med andre typer af organisatoriske udviklingsprocesser. Her anvender vi metoder, der egner sig  til komplekse processer,  med en forståelse af vores opgave som det at skabe indsigter,  mening og grobund for nye handlinger. 

Vi er især inspireret af tilgange fra David Snowdens Cognitive Edge, Liberating Structures samt Gary Klein.   Vi udvikler altid de konkrete forløb ud fra en dialog med jer for på den måde at skabe en forståelse for den kontekst, vi skal agere i.  Vi tror således ikke på en copy-paste-tilgang. Hver ny opgave handler derfor for os ikke blot om at udvikle og skabe indsigt hos jer, men også om selv at udvikle os og vores tilgang.

I vores facilitering tager vi også ofte udgangspunkt i de eksisterende fortællinger i organisationen i form af eksempelvis fortællecirkler i kombination med fokusgrupper. Det kan man læse mere om i denne case fra Grundfos.

Ud over selv at facilitere træner vi også  blandt andre interne konsulenter til at kunne bringe disse metoder i spil i egen kontekst. Læs mere om det her.

Læs mere