Ydelser - INTO THE GREY

sådan gør vi en forskel

ydelser

Virkeligheden viser sig gang på gang ikke at være så forudsigelig, som vi måske troede. Uventede og utilsigtede ting sker  i en foranderlig virkelighed og gør dermed planer og best practices utilstrækkelige. Som leder og organisation må man ændre strategi.

Vores ydelser stiller derfor skarpt på at kunne begå sig kompetent og skabe resultater i en virkelighed fuld af uforudsigelighed og tvetydighed – hvor det uventede kan og vil ske.

Gennem facilitering, workshopper og kurser har vi fokus på at styrke lederes, ledergruppers og teams’ evne til at agere smidigt i en kompleks og dynamisk virkelighed.  At kunne være succesfuld og resultatskabende leder i den virkelighed kræver en ledelsesmæssig fleksibilitet – en evne til at forstå de dynamikker, der er i spil, og hele tiden være i stand til at matche sin tilgang til den kontekst, noget skal lykkes i.  

I vores sparring og rådgivning er vores fokus på at styrke lederes, ledergruppers og organisationers evne til at være i kompleksiteten og uvisheden frem for at blive lammet af den eller helt afvise den. For ofte er det lige præcis dér, i uvisheden, at det sker. 

Forandringsprocesser og organisatorisk udvikling ender alt for ofte med at være overdesignet og med stor risiko for enten at fejle eller rent faktisk ødelægge.   Vi hjælper med at tage udgangspunkt i dér, hvor forandringerne allerede lever i det små i organisationen – og dermed understøtter vi menneskeligt bæredygtige forandringer.

Bragt  i  Dansk HR’s magasin ‘Ledelse i udvikling”,   nr. 4, 2022 (udkommet  27. september).