Ydelser - INTO THE GREY

sådan gør vi en forskel

ydelser

Coronapandemien har understreget den kompleksitet og uvished, vi alle er en del af. Pandemi eller ej. Dér, hvor virkeligheden overhaler analyserne, og hvor planer og best practice ikke rækker. Vores ydelser stiller derfor skarpt på at kunne begå sig kompetent og skabe resultater i den virkelighed, der befinder sig på den anden side af kontrol, forudsigelighed og orden.

Gennem facilitering, workshopper og kurser har vi fokus på at styrke lederes, ledergruppers og teams’ evne til at agere smidigt i en kompleks og dynamisk virkelighed.  At kunne være succesfuld og resultatskabende leder i den virkelighed kræver en ledelsesmæssig fleksibilitet – en evne til at forstå de dynamikker, der er i spil, og hele tiden være i stand til at matche sin tilgang til den kontekst, noget skal lykkes i.  

Vi yder  rådgivning, primært med fokus på kompleksiteten og uvisheden i ledelse og organisationsudvikling. Vores fokus er på at styrke lederes, ledergruppers og organisationers evne til at være i kompleksiteten og uvisheden frem for at blive lammet af den eller helt afvise den.   For ofte er det lige præcis dér, det sker. 

Organisationer er ikke hverken velsmurte maskiner eller præcise urværk. Organisationer er levende og i stand til løbende at tilpasse sig med udgangspunkt i meningsskabelse og interaktion. Den realitet har afgørende betydning for vores tilgang til organisationsudvikling og forandringsprocesser. Vi tager kompleksiteten alvorligt. I stedet for at forsøge at negligere eller udviske den, ser vi den som naturlig og netop den, der for alvor betyder noget for succesfulde forandringer.