The Grey Room - INTO THE GREY

en refleksionsstund - indsigt og udsigt

The grey room

Velkommen til vores grå univers af tanker og refleksioner om kompleksitet, uvished, mennesker og ledelse. The Grey Room er et eftertænksomhedens helle, hvor spørgsmålene, nysgerrigheden og forundringen er vigtigere end svarene og entydige løsninger.  Det er dog samtidig et sted, man kan søge hen for at lade sig inspirere til handling og navigation i hverdagens flaksende og foranderlige dynamik.  

Bloggen er  vores  hjemsted for betragtninger og tanker, når det gælder ledere og organisationers  ageren i kompleksitet og uvished.  På bloggen kan du også finde anbefalinger af bøger, der efter vores mening er kilder til værdifuld indsigt og eftertænksomhed.  

K.

Alle er vi vævet ind i hverdagens og livets kompleksitet på ofte uransagelige – og uregerlige – måder.  Kompleksiteten  fremstår i alle mulige afskygninger. Tag med mennesket og lederen  “K.” ind i hverdagens kompleksitet, hvor det er helt ok at være tvivlende og uafklaret – og både udtrykke forening med såvel som uoverensstemmelse med den verden, vi lever i.

Vi har udgivet bøger på de anerkendte forlag Dansk Psykologisk Forlag og Samfundslitteratur. Her skriver vi om de områder, vi også arbejder med i INTO THE GREY – ud fra et solidt teoretisk fundament, men altid med blikket stift rettet mod praksis og den hverdag, noget skal lykkes i. 

Her finder du vores samling af kortere artikler. Vi skriver løbende til en række både trykte og online medier om vores syn på nutidens udfordringer for ledere og organisationer. Naturligt nok med udgangspunkt i de temaer, vi også arbejder med i INTO THE GREY.