LinkedIn

Hvor blev kroppen af?

Kroppen taber til hovedet i den professionelle organisatoriske kontekst. Men hvad betyder kroppen for den måde der bedrives ledelse på – særligt når vi taler om ledelse i krævende komplekse og uvisse situationer? Vores kroppe tager os i forskellige retninger adfærdsmæssigt; åbner op for nogle ting, og lukker ned for andre. Derfor bliver det vigtigt at styrke bevidstheden om kroppen, så vi opnår flere valg til at tilpasse os hvad den konkrete situation kræver. Kroppen bliver med andre ord en afgørende nøgle i forsøget på at udvikle et lederskab, der i højere grad matcher en konstant foranderlig verden.

Kroppen som nødvendigt onde

Så længe jeg kan huske har det været sådan, at når jeg har brugt min krop – hvad end det har været til at løbe, sparke cirkelspark, vinterbade, vandre eller passe have – så har mit sind været mest smidigt. Kunne tænke de bedste tanker, været mest nærværende, fokuseret og i balance.

I stærk kontrast til dette, opstår der ofte meget hurtigt en unaturlighed og stivhed, når kroppen forsøges bragt i spil i en professionel organisatorisk kontekst. Et domæne, hvor hovedet synes at optage alt fokus. Mig og mit hoved – som så tilfældigvis er sat på toppen af min krop. I den organisatoriske kontekst synes kroppen at være et nødvendigt onde, der potentielt kan spænde ben for hovedet. Men hvad betyder kroppen for din måde at være i tilværelsen på? For den måde du bevæger dig gennem livet på? For den måde du bedriver ledelse på?

Vær som vand

I en kompleks, foranderlig og uforudsigelig verden har man brug for en smidig krop, der kan tilpasse sig skiftende situationers krav. En krop, der på en og samme tid formår at være groundet og let, hvor man evner at finde tilstrækkeligt fodfæste, men på en dynamisk ikke-rigid måde. Kampsportslegende Bruce Lee talt om at ”være som vand”. Konstant at have evnen til smidigt at tilpasse sig den situation som man står i. Hans pointe var, at da virkeligheden ofte minder om en rigtig gadekamp: spontan, ikke-indstuderet og med uforudsigelige rytmer og dynamikker i form af slag og spark, så bliver det afgørende at kunne respondere så frit som muligt i øjeblikket.

Udfordringen bliver, at når man allermest har brug for at kunne tilgå sin smidighed, så stivner man midt i kompleksitetens dynamiske uvished. Når man mest af alt har brug for at være afslappet, smidig og hurtig, så har kroppen det med at låse og blive anspændt, stiv, rigid og langsom. Kroppen guider os så at sige i en uhensigtsmæssig retning, hvor vi ofte har det med at gribe til primitive reaktioner som kamp, flugt eller frys responser i stedet for smidigt at tage kompleksitetens uvished på os og danse med den. Være med den og forsøge at forstå den. Kroppen bliver med andre ord en afgørende nøgle for at udvikle et lederskab – og et liv – der i højere grad matcher en konstant foranderlig verden.

En øvelse

Øvelsen ”ABC-centrering” af Mark Walsh har til formål at træne vores evne til at komme på den anden side af primitive kamp, flugt og frys responser, når ”noget” slår os ud af balance. Fokus er på hvordan vi i højere grad kan slappe af under pres og stress, hvordan vi ved at regulere os selv kan optimere vores tilstand og gøre det vi gør med større effekt.

Stil dig ud på gulvet og løb gennem følgende proces – gerne med en makker overfor dig:

A: Opmærksomhed (awareness) – Foretag en ”bodyscan”, hvor du mærker din krop, og at du i det hele taget har en krop. Start fx med at vrikke med dine tæer, og arbejde dig derefter systematisk opad: mærk dine ben, hofter, mave, vejrtrækning, ryg, skuldre, arme og hoved.

B: Balance – Skab balance i din krop ved at placere fødderne fladt i gulvet, rette ryggen og balancere skuldrene, så den ene side ikke ”hænger”. Der skal være balance i din krop i forhold til akserne venstre/højre, for/bag og op/ned.

C: Centreret (og connected) – Forestil dig at der går en lodret linje ned gennem din krop præcis i midten. Fokuser nu på at slappe af i øjne, mund, kæbe, tunge og mave. Endelig ret dit fokus mod en person, som har betydet/betyder noget særligt for dig, og se denne person for dit indre blik.

Lad dig i øvrigt inspirere af Sofie Kempf, som herhjemme arbejder med Embodied Leadership og kropslig læring som en måde at udvikle ledere, teams og organisationer på.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Flere blogindlæg

Thomas Rosenberg

5 minutter

Når et radikalt anderledes perspektiv (måske) kan åbne op for noget nyt Jeg blev født fem minutter før min enæggede tvillingebror Esben. Det har skabt

Læs mere »