LinkedIn

Opskriften på god ledelse

Hvad er god ledelse? Svaret står i en bog. Eller på en slide. Eller man kan finde det i en YouTube-video. Eller måske i en forskningsartikel (som forfatterne til ovenstående bog har forsimplet og lavet til en opskrift). For der må findes et svar. Som man så kan bringe til live lige præcis dér, hvor man har brug for at bedrive god ledelse. Dér, hvor ledere skal trænes til at være gode.

Bort set fra, at det gør man ikke

Men nej, svaret findes hverken i bøger, videoer eller forskningsartikler. Eller rettere, det kan de godt, men det er svar på, hvad god ledelse var i en helt specifik kontekst. Og skulle svaret også gælde for andre, skulle konteksten være den samme. Hvilket den aldrig er. Og skulle man prøve at foregive, at den var det, er det, fordi man forsøger at udviske alt det, der er det vigtige ved den kontekst. “I X arbejder vi med boligrådgivning ligesom i Y, så lad os gøre som Y, når det gælder ledelse …”. Alle ved, at det vil fejle eklatant.

Man kan udelukkende analysere sig til, hvad god ledelse har været bagudrettet, og måske hvad den er lige nu, ikke hvad den vil være fremadrettet. Og man kan ikke kopiere sig til god ledelse. For god ledelse er kontekstafhængig – den afhænger af, hvad situationen kalder på. Lidt populært sagt kan man sige, at man først ved, hvad ‘God ledelse’ er, når man ser det ske, i den lokale kontekst. Og ofte ved man det måske endda først bagefter, når jeg kan se, hvad der kom ud af den ledelse, der blev bedrevet. Eller man har haft tid til at reflektere over det, og det pludselig nu giver mening, hvorfor lederen gjorde, som hun gjorde.

Fordi coachende ledere tilsyneladende synes at skabe mere trivsel, betyder det ikke, at hvis man så laver coaching-træning for alle ledere, at trivslen dermed går op. Man kan ikke lave den slags følgeslutninger, hvor man ser bort fra et afgørende element: konteksten.

 

God ledelse opstår i konteksten

Set ud fra det perspektiv er ledelse ikke en ting, vi kan beskrive objektivt og placere i en vilkårlig kontekst. Ledelse er det, man på engelsk ville kalde an emergent property. Det vil sige, at dens egenskab opstår – ud af den kontekst og den interaktion, den foregår i. At forstå konteksten, hvor ledelsen skal bedrives, bliver derfor langt vigtigere end at forstå ledelse som abstrakt begreb og derpå prøve at implementere dette abstrakte i den virkelige verden.

Jeg må forstå det hav, jeg skal sejle på, for at forstå, hvordan jeg bedst sejler på det – i en accept af, at jeg ikke styrer det hav. Jeg designer det ikke. Jeg kan måske nok påvirke det, men samtidig må jeg underlægge mig det. På samme måde som der i eksempelvis organisationer er dynamikker, der er langt mere flydende og ustyrlige, end hvad der kan styres ved at forsøge at opdele det i kasser og procedurer. Smukt og indsigtsfuldt visualiseret af den engelske forfatter og konsulent Chris Rodgers:

Chris Rodgers - The 'wiggly' world of organizational dynamicsKilde: Chris Rodgers, www.informalcoalitions.typepad.com (klik på billede for at gå til siden)

 

Det er ikke kasserne, der får det hele til at hænge sammen – hvor smuktskårne (#2), man end laver dem, eller fine navne, man giver dem (#3). Det gør derimod den livligt snoende linje bag det hele (#1 og 4). Dynamikkerne og relationerne på kryds og tværs. Det er konteksten, og det er dén kontekst og de dynamikker, man må forstå for at kunne bedrive “God ledelse”.

 

God ledelse i den virkelige verden

Hvis man derfor vil finde ud af, hvad der synes at være god ledelse i en virksomhed eller en organisation, må man begynde med konteksten i stedet for ved værktøjer og fremtidige idealtilstande.

Det er vi INTO THE GREY eksempelvis i gang med en af Danmarks største virksomheder, der i én af deres globale afdelinger ønsker at blive klogere på, hvad ledere, der lykkes i deres VUCA-virkelighed, rent faktisk gør (VUCA vil sige en virkelighed præget af uvished og konstant foranderlighed). Ikke ved at spørge dem direkte, men ved blot at lade dem fortælle om deres navigation i hverdagen. Den indsigt, der skabes, skal derpå bruges som udgangspunkt for at styrke deres ledertræning fremadrettet. Ledertræning med udgangspunkt i egen kontekst.

Det er en vigtig pointe, at det er dem tættest på den lokale kontekst, der har størst indsigt i, hvad det rent faktisk kræver at navigere i den kontekst.  Man kan læse lidt mere om den tilgang til bla. ledelsesudvikling her.

Det handler – som vi plejer at sige – med andre ord om at begynde dér, hvor man er, frem for dér, hvor man gerne vil være.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Flere blogindlæg

David Bowie - INTO THE GREY
Thomas Rosenberg

Living Conversations with Bowie

WORKING WITH UNCERTAINTY IN ORDER TO FACILITATE CHANGE Overly structured conversations create standstill and kills your potential for innovation and change. In order to put

Læs mere »