LinkedIn

Skru op for vildskaben – og styrk jeres ”uforudsete parathed”

Der er en god sandsynlighed for at din hjerne er kørt fast i de samme mønstre og rutiner. Simpelthen blevet for forudsigelig, ensrettet og civiliseret. Og det er et problem, når virkeligheden bliver ved med at kaste nye overraskelser i din retning. Det du har brug for, er at kunne møde en vild virkelighed med en vild hjerne for at skabe uforudset parathed.

Ryst snekuglen – med måde

Tænk på din hjerne som en snedækket bakke, hvor dine tanker glider ned ad bakken som slæder. Efterhånden som tiden går, og vi bliver ældre, vil slæderne have trukket nogle hovedspor i sneen. Det betyder, at hver gang en slæde – en tanke – kører ned ad bakken, vil den som en magnet blive trukket mod et af hovedsporene. Med tiden bliver det derfor mere og mere vanskeligt at glide ned ad bakken i en anden retning eller via nye baner.

Vi har med andre ord brug for en gang imellem at ryste snekuglen – udglatte sneen på bakken – så det bliver muligt at kører i nye retninger og skabe nye spor. Tænke nyt og se nye muligheder – og ikke forkrampet igen og igen at vende tilbage til de samme svar og løsninger.

Alt med måde selvfølgelig. For ligesom for lidt rysten med snekuglen har negative konsekvenser, så kan en overdreven og vedvarende rysten skabe kaos og lamme os. Vi har brug for en balance, blandt andet ved at have øje for at etablere ”hjælpsom forudsigelighed” i form af gode vaner, aftalte rutiner og tilbagevendende ceremonier.

Når vilde hjerner bliver til vilde relationer – og uforudset parathed

En måde at genforvilde vores hjerner på er ved at blive bedre til at være nysgerrige på, rumme – og arbejde med – perspektiver, der er radikalt anderledes end vores egne. Hvorfor? Fordi:

  • De menneskers perspektiver vil fortælle dig ting, som du ikke vidste
  • De menneskers perspektiver vil guide dig i at se verden på nye måder
  • De mennesker vil have kompetencer og evner, som du ikke har, men som du vil kunne udvikle

Magien begynder for alvor at opstå, når individuelle vilde hjerner bliver til vilde relationer. Når teamet konstant formår at kombinere og rekombinere deres forskellige – og ofte konfliktfulde – perspektiver i smidige svar på en uforudsigelig virkelighed. Nu kan konturerne af organisationens uforudsete parathed anes.

OBS: Illustrationen viser det man kan kalde en genvej til den vilde hjerne: Venstre billede er aktiviteten i en hjerne i normal vågen bevidsthed – og billedet til højre under indflydelse af psilocybin, et naturligt forekommende psykedelikum. Psilocybinen åbner op for en langt højere grad af fleksibilitet, da den tillader normalt uforbundne områder af hjernen at forbinde sig med hinanden (de mange flere connections). Herved åbnes der op for at se verden fra helt nye perspektiver. Læs mere her: Din foranderlige bevidsthed_Michael Pollan

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Flere blogindlæg