LinkedIn

50 og færdig? Find succes i anden halvdel af karrieren

Hvorfor bliver mange af os frustrerede, skuffede og bitre i den sidste halvdel af vores karrierer? Render rundt med følelsen af, at vi ikke slår til længere. Sakker langsomt, men sikkert, bagud. Oplever at der bliver længere mellem succeserne og de originale tanker. Og er der en måde hvorpå man kan gøre anden halvdel af karrieren til en lykkeligere og mere meningsfuld tid – og måske endda bedre end første halvdel?

Den falske forestilling om fremgang

De fleste af os har omfavnet fortællingen om, at vi bliver bedre og bedre gennem livet – som en anden årgangsvin. Gennem årene oparbejder vi en ekspertise inden for de områder, som vi beskæftiger os med. ”Practice makes perfect”. Med andre ord, er vi viklet ind i forestillingen om at desto mere man beskæftiger sig med noget, desto bedre bliver man til det. Lige indtil man ikke bliver bedre mere. Fremskridt og udvikling er ikke en lige linje, der bare fortsætter opad (mod det uendelige). Det er det nedslående budskab fra professor Arthur C. Brooks, forfatteren bag bestselleren “From Strength to Strength”.

Faktisk kan du forvente at dine hårdt oparbejdede professionelle og faglige færdigheder begynder at aftage signifikant et sted mellem midt tredivere og starten af halvtredserne. Og desto dygtigere du er på højden af din karriere, desto mere udtalt en nedgang vil du opleve.

Den ”tekniske” forklaring er at vores præfrontale cortex – med alderen – begynder at miste sin effektivitet. Det betyder at vi bl.a. bliver ramt på vores evne til at tænke kreativt og innovativt, til at foretage hurtige analyser, multitaske og genkalde facts og navne.

Hvad gør du nu?

Så med disse kort på hånden, som en helt almindelig midaldrende karrierekvinde eller mand; Hvad gør du nu?:

  1. Benægter fakta og gør alt i din magt for at modbevise forfaldet i evner – og kører dig selv i stilling til en ordentlig omgang frustration og skuffelse
  2. Trækker på skuldrene og giver efter for forfaldet som en uundgåelig tragedie ved det at blive ældre
  3. Accepterer at hvad der har bragt dig til dette punkt i livet, ikke vil formå at bringe dig succesfuldt videre fremad – det er med andre ord tid til at trække på andre styrker og kompetencer i anden halvdel af din karriere

Spring på din anden kurve

Det er selvfølgelig valgmulighed nummer tre Brooks plæderer for – og med afsæt i den engelske psykolog Raymond Cattell. Han fremførte i starten af 1970’erne pointen om at der findes to grundlæggende typer af intelligens: ”Flydende intelligens”, der involverer evnen til at skabe nyt/generere nye ideer – og ”krystalliseret intelligens”: Evnen til at anvende eksisterende viden. Eller sagt mere nuanceret:

Hvad er ”flydende intelligens”?

Flydende intelligens handler om evnen til at tænke logisk og fleksibelt – og løse problemer i nye situationer, der er uafhængige af erhvervet viden og erfaring. Der er med andre ord tale om ”raw smarts”: Evnen til at analysere nye problemer, identificere mønstre og relationer, der ligger til grund for disse problemer, og med afsæt heri skabe nye idéer og løsninger.

Hvad er ”krystalliseret intelligens”?

Krystalliseret intelligens omhandler evnen til at bruge tilegnede færdigheder, viden og erfaring. Krystalliseret intelligens er med andre ord stærkt relateret til almen viden og begrebet ”visdom”: Den med alderen – og erfaringen – udviklede evne til at se ting i et større perspektiv, vide hvad forskellige ting betyder, og hvordan man skal bruge dem.

Alle mennesker besidder begge former for intelligens, MEN de er tilgængelige med forskellig ”kraft” på forskellige tidspunkter i livet. Således udgør den flydende intelligens for alvor en super power hos de fleste af os fra midt 20’erne og op til slut 30’erne. Det er typisk i det ”tidsvindue” at sandsynligheden for at tænke kreativt og skabe innovative nybrud er størst. Når man bevæger sig ind i sine 40’ere og 50’ere begynder den flydende intelligens radikalt at degenerere og flade ud (se figur).

Omvendt er det med den krystalliserede intelligens. Da den udgør vores akkumulerede viden og erfaring, udvikler den sig i takt med vores alder, og tager til i vores 40’ere, 50’ere og 60’ere, og aftager kun forholdsvis sent i livet – hvis overhovedet. Et andet ord for vores krystalliserede intelligens er visdom, noget der som regel kommer med alderen og stor erfaring, og gør os i stand til at se ting i et bredere perspektiv. Man kan sige at: ”Viden er at være klar over at en tomat er en frugt; visdom er ikke at komme den i en frugtsalat”.

Vær fleksibel – kæmp ikke imod

Hvis du er så heldig, at du i din karriere primært trækker på din krystalliserede intelligens – og også kommer til at gøre det i den anden halvdel af dit virke – så træk vejret med lettelse. Din peak i performance vil komme senere i livet, og din nedgang vil indtræffe meget senere – hvis nogensinde.

Hvis din karriere derimod først og fremmest er baseret på flydende intelligens – og du bevæger dig ind i dine 40’ere, så er det nu, du skal overveje at skifte fokus fra det, der belønner din flydende intelligens til det, der belønner din krystalliserede intelligens.

Det er med andre ord på tide at udvise fleksibilitet og genopfind sig selv og sin karriere. Fra at være baseret på innovation og nytænkning til i langt højere grad at være et spørgsmål om at lære fra sig med afsæt i alt det, man har set, hørt og oplevet gennem livet. Ikke mindst den visdom, man har erhvervet sig gennem alle de fejl, man har begået indtil nu. Tænk Master Yoda, og tjen andre med din visdom gennem mentoring, instruktion og sparring. Med de ting som du mener er vigtigst her i livet.

Men, for der er et MEN. For langt de fleste af os, hvis karrierer er bygget op omkring vores flydende intelligens, er det vanskeligt at skulle udvise fleksibilitet og springe på den krystalliserede kurve. Det primære problem er at stræbere ikke er kvittere. De arbejder derimod endnu hårdere for at opnå succes inden for deres etablerede felt. Men at arbejde hårdere (på sin flydende intelligens) virker bare ikke. Det er derimod en sikker opskrift på at øge sandsynligheden for at man ender vred, bitter og uforløst – uden mening, glæde og succes i anden halvdel af arbejdslivet. Derfor; spring på din krystalliserede kurve og lad din erhvervede visdom guide anden halvdel af din karriere.

 

Artiklen bygger på Arthur C. Brooks bog ”From Strength to Strength – Finding Success, Happiness and Deeper Purpose in the Second Half of Life”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Flere blogindlæg