Jacob Christoffer Pedersen

Jacob er grundlægger af "Into the Grey" samt partner i konsulenthuset Incento. Ét af hans væsentligste fokusområder er, hvorledes organisationer og ledere styrker deres evne til at agere i uvished. Han har skrevet både bøger, en lang række artikler samt arbejdet aktivt i både private og offentlige organisationer med netop det fokus gennem de seneste 15 år. Og før da var han selv lederen, der ofte prøvede sig mere tilpasende frem, end han måske dengang havde blik for.

Sløret billede af fiskenet

Sådan kan I styrke jeres organisatoriske resiliens

Resiliens er på dagsordenen i rigtigt mange virksomheder og organisationer. For i en vilter virkelighed fuld af konstante forandringer kan det synes oplagt at styrke netop den organisatoriske resiliens. Så kan man bedre kan stå imod, hvad end virkeligheden smider imod én af uforudsigeligheder. Men hvad er egentlig resiliens? Set i et individ-psykologisk perspektiv er

Sådan kan I styrke jeres organisatoriske resiliens Read More »

Surfer på strand i tåge

Ledelse er en handling ikke en rolle

FÆNGSLET AF DEN FRIE VILJE Her står jeg omkranset af mine handlinger der synes at have sluppet min vilje mens andre tager over og gør dem til noget jeg aldrig havde drømt om de kunne være … ____________________ Hvad er egentlig ledelse? Hvis man læser en masse ledelseslitteratur eller surfer en tur ud på internettet,

Ledelse er en handling ikke en rolle Read More »

Hvordan leder man forandringer - Forandringsledelse og en komsammen

Selvfølgelig skal man ikke bare lede forandringer

God forandringsledelse kræver god ledelse af forandringer. Og god ledelse af forandringer må nødvendigvis kobles med evnen til at kunne lave en plan; at kunne konfrontere udfordringerne på vejen mod målet lige på – og hårdt om nødvendigt; at kunne eksekvere og kommunikere klart. Og det kræver, at nogen stiller sig i spidsen for forandringen.

Selvfølgelig skal man ikke bare lede forandringer Read More »

Virkeligheden er noget rod: Hvad med din ledelse?

Du har måske selv gjort det, eller været udsat for det: En strategi fremlægges, en forandringsplan forklares, en ny personalepolitik foreslås. Ved hjælp af fine powerpoints med overbevisende fakta og elegant tale, der flyder i indstuderede strømme. Visioner og drømme, der nok skal blive en realitet et sted derude i fremtiden, hvis bare … Sådan

Virkeligheden er noget rod: Hvad med din ledelse? Read More »

Forberedt på at være uforberedt

Sorte svaner findes ikke. Eller det troede man i hvert fald ikke, indtil den hollandske opdager Willem de Vlamingh efter sigende blev den første europæer til at modbevise den faste overbevisning i 1697. Sorte svaner FINDES! Dén var man ikke lige forberedt på. På samme måde, som man gennem historien har oplevet nok så mange

Forberedt på at være uforberedt Read More »