Kompleksitet

Sløret billede af fiskenet

Sådan kan I styrke jeres organisatoriske resiliens

Resiliens er på dagsordenen i rigtigt mange virksomheder og organisationer. For i en vilter virkelighed fuld af konstante forandringer kan det synes oplagt at styrke netop den organisatoriske resiliens. Så kan man bedre kan stå imod, hvad end virkeligheden smider imod én af uforudsigeligheder. Men hvad er egentlig resiliens? Set i et individ-psykologisk perspektiv er

Sådan kan I styrke jeres organisatoriske resiliens Read More »

Surfer på strand i tåge

Ledelse er en handling ikke en rolle

FÆNGSLET AF DEN FRIE VILJE Her står jeg omkranset af mine handlinger der synes at have sluppet min vilje mens andre tager over og gør dem til noget jeg aldrig havde drømt om de kunne være … ____________________ Hvad er egentlig ledelse? Hvis man læser en masse ledelseslitteratur eller surfer en tur ud på internettet,

Ledelse er en handling ikke en rolle Read More »

Podcast: Ledelse i forandringer, uvished og kompleksitet

Jeg var så heldig at blive inviteret til Region Sjællands nye podcast-serie “Ledelse i Region Sjælland”. I studiet forsøger jeg i fællesskab med oversygeplejerske Mikala Bak fra Distriktspsykiatrien – og moderator Lotte Lykkegaard Laursen – at belyse forskellige perspektiver på hvad det kræver at stå i et virvar af ofte uforudsigelige forandringer. Hvad kan man

Podcast: Ledelse i forandringer, uvished og kompleksitet Read More »

Hvordan leder man forandringer - Forandringsledelse og en komsammen

Selvfølgelig skal man ikke bare lede forandringer

God forandringsledelse kræver god ledelse af forandringer. Og god ledelse af forandringer må nødvendigvis kobles med evnen til at kunne lave en plan; at kunne konfrontere udfordringerne på vejen mod målet lige på – og hårdt om nødvendigt; at kunne eksekvere og kommunikere klart. Og det kræver, at nogen stiller sig i spidsen for forandringen.

Selvfølgelig skal man ikke bare lede forandringer Read More »

Virkeligheden er noget rod: Hvad med din ledelse?

Du har måske selv gjort det, eller været udsat for det: En strategi fremlægges, en forandringsplan forklares, en ny personalepolitik foreslås. Ved hjælp af fine powerpoints med overbevisende fakta og elegant tale, der flyder i indstuderede strømme. Visioner og drømme, der nok skal blive en realitet et sted derude i fremtiden, hvis bare … Sådan

Virkeligheden er noget rod: Hvad med din ledelse? Read More »